| INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Firma Guzep trans a.s. vznikla v roku 2011 a od roku 2014 sa venuje Silotransportu, zemným prácam, stabilizáciám, búracím prácam, reprofiláciám lesných ciest a prenájmu mechanizácie.

Firma ako subdodávateľ spolupracuje s nasledovnými firmami:
• Keraming a.s. - Trenčín
• Cesty Nitra a.s. Groupe COLAS - Nitra
• Doprastav a.s. - Bratislava
• Ingsteel, spol s.r.o. - Bratislava
• Strabag a.s. - Bratislava
• Eurovia a.s. - Košice
• Vodohospodárske stavby a.s. - Bratislava

Medzi významné stavby, kde Guzep trans a.s. ako subdodávateľ realizoval HTÚ, inžinierske siete (kanál, voda, plyn) komplet komunikácie a spevnené plochy môžeme uviesť:

• Slovnaft - Bratislava
• Termoplastik - Myjava
• Ikea - Malacky
• Maccaferi - Senica
• MTA - Horné Ozorovce
• Lesná cesta - Bzová