| ZEMNÉ PRÁCE

Stredisko zemných prác realizuje:

1.Zemné práce

Kompletná realizácia zemných prác na kľúč
• Príprava staveniska
• Hrubé terénne úpravy (HTÚ)
• Inžinierske siete (Voda, Kanalizácia, Plyn)
• Komunikácie a spevnené plochy
• Dopravné stavby

2. Stabilizácie

• Pozostávajú z obhliadky miesta určeného na stabilizáciu
• Návrh receptúry na stabilizát za účelom dosiahnutia technických parametrov podľa zadania od objednávateľa
• Príprava územia do výškových pomerov
• Zastabilizovanie plochy so schváleným pojivom (Cement, vápno, zmesové pojivá)
• Spracovanie stabilizácie do výškových pomerov so zhutnením
• Podľa požiadaviek ošetrovanie stabilizácie podľa dohody (kropenie alebo rýchle zakrytie stabilizácie ochrannou vrstvou)
• V cene stabilizácie je aj určený počet statických skúšok geotechnikom podľa normy (norma hovorí na 2000m2 1 skúška)

3. Búracie práce

• Búranie priemyselných objektov, rodinných domov, vozoviek, a iné.
• Používame IPH kladivá
• Deštrukčné nožnice
• Mobilný čeľusťový drvič na frakciu od 0-40 do 0-120

4. Reprofilácie

• Opravy komunikácií - frézovanie vozovky, pridanie spojiva s reprofiláciou komunikácií
• Recyklácia krytu vozovky na mieste za studena (rozdrvenie pôvodného krytu vozovky ripermy, premletie recyklačnou frézou na požadovanú veľkosť)
• Výhodou tejto metódy je, že pôvodný zrecyklovaný materiál je zapracovaný a nie je nutný odvoz na skládku.