| SILOCISTERNOVÁ DOPRAVA

Svojím klientom ponúkame dopravu sypkých substrátov 19 silo cisternami ako stacionárnymi tak aj sklápacimi o objemoch 35m³ až 60m³ s pneumatickým vyprázdňovaním. Každá súprava je vybavená nezávislým kompresorom na vyfukovanie substrátov. Niektoré cisterny sú taktiež vybavené chladičom vzduchu. Cisterny spĺňajú všetky potrebné certifikáty na prepravu jednotlivých komodít.

Ďalej vlastníme aj 2 veľkoobjemové sklápacie súpravy a 1 súpravu podvalníkovej zhŕňovačky.

Silo cisterny sú využívané v nasledovných odvetviach:
- potravinárstvo
- chemický priemysel
- stavebníctvo